Turne në fabrikë

Rreth CiYu

Paketa

i vogel1
paketa3
paketa2
rreth 8
paketa1
paketa7
paketa 6
paketa5
paketa4

Rreth CiYu

Punëtori

i vogel1
PUNE4
PUNE3
PUNE2
PUNE1
PUNE5
PUNE8
PUNE7
PUNE6

Rreth CiYu

Laboratori

i vogel1
laborator8
laboratori 7
laborator6
laborator5
laborator4
laborator3
laborator2
laboratori 1